Söwda merkezi we ofis binasy üçin SMD Down Light tegelek wersiýasy

Gysga düşündiriş:


 • Söwda şertleri:FOB, CIF, CFR ýa-da DDU, DDP
 • Tölegiň şerti:TT, Western Union, Paypal
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Nusgalar üçin gowşuryş:5-7 gün
 • Eltip bermek ýoly:Deňiz bilen, howa arkaly ýa-da ekspress arkaly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy spesifikasiýa

   

  Kuwwat 24W / 36W / 40W / 60W Giriş AC220-240V
  CRI > 80 CCT 2700K-6500K
  Ölçegi 350 / 400mm Funksiýa 3 sany dişli
  PF > 0,5 LPW 90LM / W.
  Kepillik 3 ýyl Önümçilik wagty 8-10 gün
  Şahadatnama CE, ROHS IP IP20
  Yşyk-diodly indikator SMD 2835 Durmuş wagty 30000 sagat

  Alýumin zawody,
  Ajaýyp ýylylyk enjamy, PP 0.8mm diffuzor,
  Minima ýalpyldawuk, aýna yşyklandyryş,
  Gollanma plastinka, Bitewi yşyklandyryş, 0,2 mm haýwan reflektor kagyzy.
  Izolýasiýa edilmedik sürüji bilen, AC220-240V giriziň

  Kepillik we eltip bermek

   

   

  Birlikleri satmak: elementeke-täk zat

  MOQ: Her model üçin 1000 bölek

  Özbaşdaklaşdyrma: omöriteleşdirilen logo -1000 bölek / omöriteleşdirilen paket- 10000 sany

  Önümçilik wagty: nusgalar üçin 5-7 gün / adaty sargytlar üçin 10-15 gün

  Kepillik: 2-3 ýyl

  Aýratynlyk

   
  Lampshade: Forsted ýalpyldawuk, ýokary geçiriji lampa
  Material: Poslama we poslama garşy lampa korpusy
  Täze dizaýn: Toplumlaýyn dizaýn, çybynlara garşy
  Söwda bezeg effekti gowy we giňden ulanylýar
  Aýazly ýalpyldawuk, transokary geçiriji lampa
  IC sürüjisi, Akylly hemişelik tok sürüjisi
  Toplumlaýyn dizaýn, çybynlara garşy
  Poslama we poslama garşy lampa korpusy, ýapyk ýerleriň hemmesinde diýen ýaly amatly
  Highokary hilli LED çip, ýönekeý görnüşli çyzyk dizaýny, ýokary açyk inçe akril maska, potolok çyrasynyň uzak hyzmat ediş möhletini üpjün edýän apparat şassisi.
  Brightokary ýagtylyk: Içinde ýokary lýumen LED çip we açyk akril (plastmassa) yşyklandyryş maskasyna ýokary duýgur, ýagty bolmaly ýeriňizi ýakmak üçin ýeterlik.
  Howpsuzlyk yşyklandyryşy: Çyra ýok, ýalpyldawuk we radiasiýa ýok, gözüňize has sagdyn.
  Energiýany tygşytlaýjy: lightokary täsirli elektrik üpjünçiligi, adaty akkor lampalaryň 80% -den gowragy bilen ýokary güýçli kuwwatly ýagtylyk çeşmesi bilen, şol bir güýç akkor lampadan 10 esse ýagty, şol bir wagtyň özünde çalyşmak çykdajylaryny hem tygşytlaýar.
  Köpugurly: Çyra we ýagtylyk çeşmesiniň durnuklylygy sebäpli, potolok ýaşaýyş otagyňyz, aşhana, ýatylýan otag, ofis, okuw we ş.m. üçin gaty amatly…
  Daşky gurşawy goramak: Gurşun, beýleki hapalaýjy elementler bolmasa daşky gurşawa hapalanma bolmaz.

  Arza

   
  1. Myhmanhana
  2. Maslahat / mejlisler otagy
  3. Zawod we edara
  4. Söwda toplumlary
  5. identaşaýyş jaýy / edara binasy
  6. Mekdep / kollej / uniwersitet
  7. Keselhana
  8. Energiýany tygşytlaýan we ýokary reňkli görkeziji yşyklandyryşa mätäç ýerler

   

  Biz hakda
  1

   

   

  Biziň kompaniýamyz, Hytaýyň Şanhaý şäherinde hasaba alnan hususy çäklendirilen kompaniýa.Ylmy gözleg we yşyklandyryş çeşmelerini we yşyklandyryş enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.Dört (4) öňdebaryjy yşyklandyryş kompaniýasy tarapyndan döredilen, diňe bir daşky gurşaw üçin däl, eýsem kompaniýanyň ösýän ykdysadyýetleri we jemgyýetleri üçin durnuklylygy döredýän önümleri we hyzmatlary öndürmek üçin öz çeşmelerini birleşdirýän kärhana.

  Bukja
  3
  Ibermek
  2

  Haryt üçin taýýarlyk wagty 10-15 gün töweregi.Itemshli önümler iberilmezden ozal synagdan geçiriler.

  Goodshli harytlar häzirlikçe Hytaýdan iberilýär.

  Orderhli sargyt DHL, TNT, FedEx ýa-da deňiz, howa we ş.m. iberiler. Takmynan gelýän wagt 5-10 gün, howa arkaly 7-10 gün ýa-da deňizde 10-60 gün.

  13-LED-gyssagly yşyk
  Sorag-jogap

   

   

  S: Bizi nädip tapmaly?

  J: E-poçta:sales@aina-4.comýa-da whatsapp / wiber: +86 13601315491 ýa-da wechat: 17701289192

   

  S: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

  J: Bahalar tassyklanandan soň, barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.Tölän nusga tölegiňiz, ädimme-ädim resmi sargytlar bolanda size gaýtarylar.

   

  S: Bahaňyzy nädip alyp bilerin?

  J: Gözlegiňizi alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda size sitata ibereris.Gyssagly baha gerek bolsa, islän wagtyňyz whatsapp ýa-da wechat ýa-da viber arkaly tapyp bilersiňiz

   

  S: gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Nusgalar üçin adatça 5 gün gerek bolar.Adaty sargyt üçin 10-15 gün töweregi bolar

   

  S: Söwda şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

  J: EXW, FOB Şençzhenen ýa-da Şanhaý, DDU ýa-da DDP-ni kabul edýäris.Siziň üçin iň amatly ýa-da tygşytly ýoly saýlap bilersiňiz.

   

  S: Önümlere logotipimizi goşup bilersiňizmi?

  J: Hawa, müşderileriň nyşanyny goşmak hyzmatyny hödürläp bileris.

   

  S: Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?

  J: Dürli ýerlerde bir dürli çyrany jemleýän üç zawodymyz bar.Biz size has köp yşyklandyryş saýlawlaryny hödürläp bileris.

  Dürli satuw ofisimiz bar, size has ajaýyp hyzmatlary hödürläp bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň